Aanmelden
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind (‘baby’) nog maar bij één Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo wil men het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De gemaakte afspraken gelden ook voor onze school.
Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief. Met deze brief kunt u uw kind bij ons op school aanmelden.

Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daar op volgend. Aanmelden kan door een afspraak te maken met de directeur Ragna Kuiper-Smits. U krijgt een brief van ons met de bevestiging van uw aanmelding.
Belangrijk om te weten: wij kijken bij de ‘één aanmeldingsleeftijd’ alleen naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen.
Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag is te vinden op:www.eenaanmeldleeftijd.nl