Kalender
De jaarkalender, zoals aan het begin van het schooljaar aan de kinderen is uitgedeeld, kunt u ook terugvinden in de kalender van digiDuif.
Alle extra data voor excursies enzovoorts krijgt u via digiDuif uiteraard op tijd te horen.